/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Aktualności

  Węzeł Lubelska

  Węzeł Zakręt

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła internetowy "Serwis dla podwykonawców".


W dniu 18.07.2018 roku Jacek Gryga, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych (rządowej instytucji, która ocenia wnioski i przyznaje dofinansowanie) podpisali umowę na dofinansowanie budowy odcinka węzeł Zakręt - węzeł Lubelska drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin. Unijna dotacja wyniesie ponad 274 miliony złotych


W dniu 12.07.2017 roku została zawarta umowa miedzy GDDKiA, a konsorcjum form TPF Sp z o.o. oraz TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA – PAYMA S.L.) na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:

•„Projekt i budowa węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” (Kontrakt 1)

•„Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt” (z węzłem) – węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km” (Kontrakt 2)

 


 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl