/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Opis kontraktu

NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0038/17

NAZWA KONTARKTU

Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa - Garwolin odc. węzeł Zakręt - węzeł Lubelska

 

 

 

Lokalizacja projektowanego odcinka  drogi ekspresowej S17

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach otwockim, mińskim oraz M. St. Warszawa i przebiega przez tereny gmin Wiązowna, Sulejówek i dzielnicy Wesoła M. St. Warszawy. 

Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.

 

Cel inwestycji

Budowa drogi ekspresowej S17 jest inwestycją o znaczeniu  krajowym, jest planowana  do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

Węzeł Lubelska stanowi fragment będący częścią odcinka S17 w. Zakręt – w. Lubelska, stanowić będzie jeden z kluczowych węzłów Warszawskiego Węzła Drogowego, umożliwiający m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa nr 8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S17) oraz poprzez Południową Obwodnicę Warszawy (istniejący odc. S2 w. Konotopa – Puławska oraz planowany odcinek w. Puławska – w. Lubelska) umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2.

Odcinek w. Zakręt - w. Lubelska stanowi fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy, będący częścią odcinka S17 w. Zakręt – w. Lubelska, umożliwiający m.in. ruch w kierunku Warszawy i Mińska Mazowieckiego drogą DK2, w kierunku Białegostoku (droga krajowa nr 8-docelowo droga ekspresowa nr 8), Lublina (droga krajowa nr 17 – docelowo droga ekspresowa S-17) oraz poprzez sąsiedni węzeł 

 

Korzyści wynikające z inwestycji

Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania autostrady/drogi ekspresowej:

- przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;

- odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;

- skrócenie czasu podróży;

- oszczędności paliwa;

- zapewnienie komfortu jazdy;

- zmniejszenie ryzyka wypadków;

- ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;

- przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

 

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim.

Całkowita wartość kontraktu - 734 682 571,50 zł.

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej - 274 407 497,50 zł.

 

Dostęp do terenów przyległych do drogi ekspresowej S17 - węzeł Lubelska

Dostęp do terenów przyległych do drogi ekspresowej S17 - węzeł Zakręt część 1

Dostęp do terenów przyległych do drogi ekspresowej S17 - węzeł Zakręt część 2

 


 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl