Aktualności K2

Rozpoczęcie wycinki drzew

W dniu 08.11.2018 r. rozpoczęły się roboty przygotowawcze. Wykonawca usuwa drzewa i krzewy położone w pasie planowanej drogi ekspresowej.

 

Spotkanie z mieszkańcami Wesołej

W dniu 19.06.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami Sulejówka

W dniu 17.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sulejówka. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zakręt

W dniu 10.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami m. Zakręt . Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
Prezentacja ze spotkania.

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 13.03.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 7/II/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.eu

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl