Aktualności K2

RDOŚ - uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia

W dniu 09.07.2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające oraz określające warunki realizacji inwestycji.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRID nowy

W dniu 28.06.2019  Wojewody Mazowieckiego wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w zakresie nieobjętym decyzją nr 7/II/2018.

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRID nowy

W dniu 24.05.2019 Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzję zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w zakresie nieobjętym decyzją nr 7/II/2018.

 

Spotkanie z mieszkańcami Wesołej

W dniu 09.05.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedstawione zostały rozwiązania dotyczące organizacji ruchu, która będzie funkcjonowała w czasie prowadzenia robót.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD zamienny

W dniu 31.01.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 7/II/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".


 

Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD zamienny

W dniu 21.11.2018 Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zmianę decyzję nr 7/II/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

 

Rozpoczęcie wycinki drzew

W dniu 08.11.2018 r. rozpoczęły się roboty przygotowawcze. Wykonawca usuwa drzewa i krzewy położone w pasie planowanej drogi ekspresowej.

 

Spotkanie z mieszkańcami Wesołej

W dniu 19.06.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami Sulejówka

W dniu 17.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sulejówka. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zakręt

W dniu 10.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami m. Zakręt . Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
Prezentacja ze spotkania.

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 13.03.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 7/II/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl