Kontakt

Zamawiający:

GDDKiA, oddział w Warszawie

ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa

Tel. (22)209 25 00

e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

 


 

Wykonawca – Kontrakt nr 1

PORR S.A

ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa
Tel. (22) 266 99 00

e-mail: porr.warszawa@porr.pl

Wykonawca – Kontrakt nr 2

WARBUD S.A

ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Tel. (22) 266 99 00

e-mail: warbud@warbud.pl

 


 

Nadzór Inwestorski

   

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa

tel. (22) 57 58 110

 

Podwykonawca:

Multiconsult Polska Sp. z o.o.

Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Tel. Biuro Inżyniera Kontraktu (22) 246 07 52

e-mail: biuro@s17-zakret-lubelska.pl

 


 

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.eu

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl