Aktualności K1

Zamienna decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej

W dniu 12.02.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 8/SAAB/2019 zmieniającą wcześniej wydane decyzje ZRID.

Wniosek o wydanie zezwoleni na realizację inwestycji drogowej

W dniu 24.05.2018 do Wojewody Mazowieckiego złożony został wniosek o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej dla węzła Lubelska.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl