/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Aktualności K2

Zmiana organizacji ruchu

W dniu 03.06.2022 r.  w godzinach wieczornych zostanie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Trakt Brzeski i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ruch zostanie skierowany na wykonany fragment jezdni północnej Traktu Brzeskiego od skrzyżowania z al. Marszałka Józefa Piłsudskiego na odcinku ok. 150 m, po czym powróci na dotychczasową jezdnię przed budowanym węzłem Zakręt.

Zmiana przebiegu tras autobusowych

W dniu 25.05.2021 autobusy ZTM zostały skierowane na jezdnię lokalną po wschodniej stronie drogi S17.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 09.05.2021 zmianie uległa organizacja ruchu w ciągu drogi krajowej nr 2. Wprowadzone zmiany pozwolą na dokończenie robót związanych z budową podziemnych przejść dla pieszych, estakad oraz umożliwią rozpoczęcie budowy tunelu.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 20.03.2021 została wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu. Dla pojazdów została udostępniona wykonana jezdnia lokalna po wschodniej stronie drogi ekspresowej S!7. Połączenie DK17 z DK2 jest realizowane przez tymczasowe rondo. Wprowadzona zmiana pozwoliła na rozbiórkę jezdni DK17 oraz udostępnienie pełnego placu budowy węzła Zakręt.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 22.12.2020 r. około godziny 10.00 Wykonawca planuje, zgodnie z zatwierdzonym projektem wdrożenie czasowej organizacji ruchu na w. Zakręt dla relacji DK2-DK17 oraz DK2-A2. Prosimy o ostrożną jazdę i stosowanie się do znaków drogowych oraz wskazań sygnalizacji świetlnej

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 11.07.2020 r. została wprowadzona zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 2 i 17.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu

W dniu 04.03.2020 r. w obrębie skrzyżowania dróg krajowych nr 2 i 17 zostanie wprowadzona organizacja ruchu związana z rozbiórką wysp rozdzielających pasy ruchu.

Wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD nowy

W dniu 14.02.2020 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 9/SPEC/2020 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w zakresie nieobjętym decyzją nr 7/II/2018. Jednocześnie decyzją nr 10/SPEC/2020 Wojewoda Mazowiecki umorzył postępowanie w zakresie niektórych działek niewchodzących w skład projektowanego pasa drogowego.

 

Wydanie decyzji w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD zamienny

W dniu 08.11.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 138/SPEC/2019 zmieniającą decyzję nr 7/II/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

 

RDOŚ - uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia

W dniu 09.07.2019 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie uzgadniające oraz określające warunki realizacji inwestycji.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRID nowy

W dniu 28.06.2019  Wojewody Mazowieckiego wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w zakresie nieobjętym decyzją nr 7/II/2018.

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRID nowy

W dniu 24.05.2019 Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzję zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700 - w zakresie rozbudowy drogi DK2, budowy dróg serwisowych wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej" w zakresie nieobjętym decyzją nr 7/II/2018.

 

Spotkanie z mieszkańcami Wesołej

W dniu 09.05.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedstawione zostały rozwiązania dotyczące organizacji ruchu, która będzie funkcjonowała w czasie prowadzenia robót.

 

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD zamienny

W dniu 31.01.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 7/II/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

 

Wniosek o zmianę decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ZRiD zamienny

W dniu 21.11.2018 Wykonawca złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zmianę decyzję nr 7/II/2018 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

 

Rozpoczęcie wycinki drzew

W dniu 08.11.2018 r. rozpoczęły się roboty przygotowawcze. Wykonawca usuwa drzewa i krzewy położone w pasie planowanej drogi ekspresowej.

 

Spotkanie z mieszkańcami Wesołej

W dniu 19.06.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami Sulejówka

W dniu 17.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sulejówka. Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).

 

Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Zakręt

W dniu 10.05.2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami m. Zakręt . Przedstawione zostały rozwiązania projektowe węzła „Zakręt”, które mogą jeszcze ulec zmianie po uzyskaniu zamiennej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD).
Prezentacja ze spotkania.

 

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

W dniu 13.03.2018 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję nr 7/II/2018 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska" (bez węzła) od km 14+200 do km 16+700".

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl