/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Postęp prac

21.01.2019 - 27.01.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • roboty wodociągowe,
 • roboty ziemne w ciągu S2,
 • wykopy pod ławy fundamentowe, beton podkładowy obiektu WS-6,
 • zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych obiektu WS-10,
 • zbrojenie, deskowanie, betonowanie ław fundamentowych obiektu WS-11,
 • zbrojenie, deskowanie elementów obiektu WD-13,
 • zbrojenie, deskowanie elementów obiektu WD-14,
 • zbrojenie, deskowanie, betonowanie elementów obiektu WD-15.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl