/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

Postęp prac

14.01.2019 - 20.01.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • budowa kanalizacji teletechnicznej,
  • budowa kanału technologicznego,
  • roboty wodociągowe,
  • roboty ziemne w ciągu S2,
  • wykopy pod ławy fundamentowe obiektu WS-6,
  • zbrojenie ław fundamentowych obiektu WS-10,
  • deskowanie elementów obiektu WD-13,
  • zbrojenie elementów obiektu WD-14,
  • deskowanie, zbrojenie, betonowanie elementów obiektu WD-15.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl