Kontrakt 1 w. Lubelska

Termin realizacji - 25.10.2020 r.

25.07.2017 - zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie węzła „Lubelska” na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi (Kontrakt nr 1) pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą PORR S.A.

Wartość Kontraktu nr 1 - 190 392 755,35 PLN brutto

 

25.07.2017 - 25.10.2018 - okres projektowy inwestycji

25.10.2018 - uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji

08.08.2017 - przekazanie Wykonawcy placu budowy

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.eu

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl