Projekt i budowa drogi ekspresowej S-17 na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska"