/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2020-12

Postęp prac

21.12.2020 - 27.12.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe,
 • wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
 • montaż wind na obiekcie KD-01,
 • montaż blach osłonowych dylatacji na obiekcie WS-06,
 • montaż blach osłonowych dylatacji na obiekcie WD-07,
 • montaż blach osłonowych dylatacji WS-10/11.

Postęp prac

14.12.2020 - 20.12.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • nasadzenia,
 • montaż wind na obiekcie KD-01,
 • montaż blach osłonowych dylatacji na obiekcie WS-06,
 • montaż balustrad schodów na obiekcie WD-09,
 • montaż blach osłonowych dylatacji oraz siatek zabezpieczających na obiekcie WS-10/11,
 • montaż siatek zabezpieczających na obiekcie WS-13,
 • montaż blach osłonowych dylatacji na obiekcie WD-15.

Postęp prac

07.12.2020 - 13.12.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe.

Postęp prac

30.11.2020 - 06.12.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • nasadzenia,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl