/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2020-11

Postęp prac

23.11.2020 - 29.11.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe,
 • wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu KD-01,
 • montaż balustrad schodów na obiekcie WD-15.

Postęp prac

16.11.2020 - 22.11.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • nasadzenia drzew i krzewów,
 • oznakowanie poziome,
 • oznakowanie pionowe,
 • wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu KD-01,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-06,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-08,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-09,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-10/11.

Postęp prac

09.11.2020 - 15.11.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • ustawianie ekranów dzwiękochlonnych,
 • oznakowanie poziome,
 • układanie podbudowy z kruszywa na drogach lokalnych,
 • układanie nawierzchni z asfaltobetonu na drogach lokalnych,
 • ustawianie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-07,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-08,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-10/11,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-15.

Postęp prac

02.11.2020 - 08.11.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • ustawianie ekranów dzwiękochlonnych,
 • oznakowanie poziome,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-06,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-12/13/14.

Postęp prac

26.10.2020 - 01.11.2020

Postęp w zakresie Robót:​​​​

 • humusowanie,
 • układanie poboczy,
 • ustawianie barier ochronnych,
 • roboty wykończeniowe elementów odwodnienia - rowy, ścieki,
 • ustawianie ekranów dzwiękochlonnych,
 • montaż zadaszenia szybów windowych na obiekcie KD-01,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-07,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-10/11,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WS-12/13/14,
 • zabezpieczenie antykorozyjne obiektu WD-15.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl