/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2019-03

Postęp prac

25.03.2019 - 31.03.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • stabilizacja podłoża i nasypów pod drogę S2,
 • roboty ziemne na drogach S2 i S17,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa przepustu stalowego,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • roboty elektoenergetyczne,
 • wykopy, układanie betonu podkładowego pod elementy obiektu WD-6,
 • deskowanie ustroju nośnego obiektu WD-8,
 • deskowaie i zbrojenie elementów obiektów WS-10 i WS-11,
 • rozdeskowanie elementów obiektu WD-15.

Postęp prac

18.03.2019 - 24.03.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • stabilizacja podłoża pod drogę S2,
 • roboty ziemne na drogach S2 i S17,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa przepustu stalowego,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • roboty elektoenergetyczne,
 • deskowanie, zbrojenie, betonowanie elementów obiektu WD-6,
 • montaż podparcia i deskowanie ustroju nośnego WD-8,
 • deskowaie i zbrojenie elementów obiektów WS-10 i WS-11,
 • deskowanie, zbrojenie i betonowanie elementów obiektu WD-15.

Postęp prac

11.03.2019 - 17.03.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • stabilizacja podłoża pod drogę S2,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa przepustu stalowego,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • deskowanie i zbrojenie elementów obiektu WD-6,
 • rozszalowanie elementów WD-8 i montaż podparcia ustroju nośnego.
 • demontaż deskowań elementów obiektu WS-11,
 • deskowanie i betonowanie elementów obiektu WD-15.

Postęp prac

04.03.2019 - 10.03.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • deskowanie elementów obiektu WD-6,
 • zbrojenie, szalowanie, betonowanie elementów WD-8.
 • zbrojenie i szalowanie elementów obiektu WS-11,
 • deskowanie, zbrojenie, betonowanie elementów obiektu WD-15.

Postęp prac

25.02.2019 - 03.03.2019

Postęp w zakresie Robót:​​

 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • budowa kanału technologicznego,
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
 • zbrojenie elementów obiektu WD-6,
 • zbrojenie, szalowanie, betonowanie elementów WD-8.
 • demontaż szalunków obiektu WS-10,
 • zbrojenie i szalowanie elementów obiektu WS-11,
 • demontaż szalunków obiektu WD-14,
 • deskowanie i zbrojenie elementów obiektu WD-15.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl