/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2018-08

Postęp prac

20.08.2018 - 26.08.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • prace porządkowe po karczowaniu karp,
 • prace porządkowe po rozbiórkach,
 • transport materiału nasypowego,
 • hałdowanie materiału nasypowego,
 • dostawa kruszywa,
 • dostawa materiałów do robót melioracyjnych
 • roboty melioracyjne.

Postęp prac

13.08.2018 - 19.08.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • prace porządkowe po karczowaniu karp,
 • prace porządkowe po rozbiórkach,
 • transport materiału nasypowego,
 • hałdowanie materiału nasypowego,
 • transport płyt drogowych,
 • przygotowywanie zaplecza laboratoryjnego,
 • dostawa materiałów do robót melioracyjnych.

Postęp prac

06.08.2018 - 12.08.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • prace porządkowe po rozbiórkach,
 • transport materiału nasypowego,
 • hałdowanie materiału nasypowego.

Postęp prac

30.07.2018 - 05.08.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • prace porządkowe po rozbiórkach,
 • przygotowanie placu składowego dla materiału nasypowego,
 • transport płyt drogowych.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl