/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2018-04

Postęp prac

23.04.2018 - 29.04.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • kruszenie gruzu,
 • dostawa kruszywa na plac budowy.

Postęp prac

16.04.2018 - 22.04.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • kruszenie gruzu,
 • dostawa kruszywa na plac budowy.

Postęp prac

09.04.2018 - 15.04.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • kruszenie gruzu,
 • dostawa kruszywa na plac budowy,
 • rozpoznanie saperskie.

Postęp prac

02.04.2018 - 08.04.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów..

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl