/DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE
18/07/2018 r.

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU
734 682 571, 50 zł​

/WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ
274 407 497, 50 zł

2018-03

Postęp prac

26.03.2018 - 01.04.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym: kolizje sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, koncepcja systemu zarządzania ruchem, audyt BRD,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów..

Postęp prac

19.03.2018 - 25.03.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym: kolizje sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, koncepcja systemu zarządzania ruchem, audyt BRD,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • rozbiórka obiektów kubaturowych, ogrodzeń, elementów towarzyszących,
 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • wyznaczanie linii rozgraniczjących.

Postęp prac

12.03.2018 - 18.03.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad wstępnym Projektem Budowlanym: kolizje sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, koncepcja systemu zarządzania ruchem, audyt BRD,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • rozbiórka obiektów kubaturowych, ogrodzeń, elementów towarzyszących,
 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • wyznaczanie linii rozgraniczjących.

Postęp prac

05.03.2018 - 11.03.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad wstępnym Projektem Budowlanym: układ drogowy, projekt konstrukcji nawierzchni, kolizje sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, koncepcja systemu zarządzania ruchem, audyt BRD,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • rozbiórka obiektów kubaturowych, ogrodzeń, elementów towarzyszących i wyposażenia budynków,
 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • wyznaczanie linii rozgraniczjących.

Postęp prac

26.02.2018 - 04.03.2018

Postęp w zakresie Prac Projektowych:

 • kontynuacja prac nad wstępnym Projektem Budowlanym: układ drogowy, projekt konstrukcji nawierzchni, kolizje sanitarne, elektroenergetyczne, teletechniczne, koncepcja systemu zarządzania ruchem,
 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,
 • kontynuacja prac nad raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
 • kontynuacja prac nad dokumentacją badań podłoża gruntowego,
 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Budowlanego przyłącza SN,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych.

 

Postęp w zakresie Robót:

 • rozbiórka obiektów kubaturowych, ogrodzeń, elementów towarzyszących i wyposażenia budynków,
 • segregacja i wywóz odpadów po rozbiórkach,
 • prace porządkowe po wycince drzew i krzewów,
 • wyznaczanie linii rozgraniczjących.

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.com.pl

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl