Kontrakt 2 w. Zakręt

Termin realizacji - 30.04.2021 r.

22.11.2017 - zawarcie umowy na zaprojektowanie i wybudowanie  drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł "Zakręt" (z węzłem) - węzeł "Lubelska" (bez węzeła) o długości ok 2,5 km (Kontrakt nr 2) pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wykonawcą firmą WARBUD S.A.

Wartość Kontraktu nr 2 - 224 861 772,38 PLN brutto.

13.03.2018 - uzyskanie decyzji ZRID dla inwestycji

ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie

www.gddkia.gov.pl

 

INŻYNIER KONTRAKTU

Konsorcjum firm:

TPF Sp. z.o.o./ TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L. (dawniej GETINSA-PAYMA S.L.)

www.tpf.eu

WYKONAWCA

Kontrakt 1:

PORR S.A

www.porr-group.com

WYKONAWCA

Kontrakt 2

WARBUD S.A.

www.warbud.pl