Projekt i budowa drogi ekspresowej S-17
na odcinku węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska"

Pełny ekran

Legenda